Udala Zabaltzen erabilera baldintzak

<span style="font-size: 12pt;">Erabiltzeko baldintza honen bidez Udala Zabaltzen zerbitzuaren erabilera
eta sarbidea arautzen dira, baita zerbitzuaren erabiltzaileen eskura &nbsp;edo
ikusgai jartzen diren edukiak ere.

</span><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Webguneko atal bakoitzak funtzio eta xede desberdinak ditu, beraz
ezinbestekoa da erabilera baldintza bereziak ezartzea atal bakoitzeko, eta
dokumentu honetan zehaztea.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Udala Zabaltzen erabilera baldintzak argitaratuta daude, eta erraz bereiz
daitezke webgunean. Udala Zabaltzen-ek eskaintzen dituen tresnak erabiltzea,
edozein tresna izanda ere, honako erabilera baldintzak bere osotasunean
onartzea suposatzen du.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>1.- KALEZAINDU</strong></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>1.1 Erabilera baldintzak</strong></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Erabiltzeko baldintza honen bidez Kalezaindu zerbitzuaren erabilera eta
sarbidea arautzen dira, baita zerbitzuaren erabiltzaileen eskura edo ikusgai
jartzen diren edukiak ere.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Kalezaindu aplikazioak eskaintzen dituen zerbitzuak eta informazioa guztiz
doakoak dira. Orokorrean obratzeko gaitasuna daukan edozein pertsona fisikoa
sartu ahalko da Kalezaindun.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Kalezaindu zerbitzuari dagokionez, BiscayTIk Fundazioa, bere plataforma
teknologikoa eskaintzen duen bitartekari hutsa da, legearen arabera eskatu
diezaiokeen eginbideen ondoriozko erantzukizuna baino ez onartuz. BiscayTIK
Fundazioak ez du erabiltzaileek Kalezainduren erabilera okerra edo iruzurrezkoa
edo legez kontrakoaren ondorioz &nbsp;sortu daitezkeen erantzukizun zuzena edo
zeharkakoa bere gain hartuko.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Udalak bere esku egon daitezkeen guztia egingo du Kalezainduaren bidez
ezagutzera ematen diren eduki, irudi, bideoak, soinuak, iruzkinak, iritziak eta
gainerako informazioa legalak izan daitezen. Hala eta guztiz ere, erabateko
kontrola egitea ezinezkoa denez, erabiltzaileak haiek izango dira
Kalezainduaren bidez komunikatu, ostatatu, transmititu, eskura jarri edo
erakutsiko diren edozein irudien, bideoen, soinuen, iruzkinen, iritzien eta
gainerako informazioaren edo edukien &nbsp;erantzule bakarrak. Hain zuzen ere,
&nbsp;Kalezainduaren bidez argitaratuko, komunikatu, kokatu, transmititu,
eskura jarri edo erakutsiko diren edozein motatako irudi, bideo, soinu,
iruzkin, iritzi eta gainerako informazioaren mantenuaren gainean erantzukizun
oso izango dute erabiltzaileek.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Udalak ahalmena izango du erabiltzaileek Kalezaindu plataforman komunikatu,
ostatatu, transmititu, eskura jarri edo erakutsiko dituzten edozein irudien,
bideoen, soinuen, iruzkinen, iritzien eta gainerako informazioaren edo edukien
&nbsp;argitalpena mugatzeko, eta aukera edukiko du, egokitzat hartzekotan,
horretarako propioak diren iragazkiak jartzeko. Arestian aipatzen denak ez du,
inola ere, &nbsp;suposatzen Administrazio Publikoek Kalezainduaren bidez
zabaltzen diren edukiak kontrolatu behar dituztenik, baizik eta posiblea den
heinean, iraingarri, arrazistak, sexistak, xenofoboak, baztertzaileak,
pornografikoak, bortitzak izan daitezkeen edukiak &nbsp;edo edozein modutan
moralaren edo orden publikoaren edo ohitura onen aurkako edo legez kanpoko edo
aplikazioaren bidez bete nahi diren helburuak lortzeko desegokitzat har
daitezkeen Kalezainduaren bitartez argitaratzen diren eduki, iruzkin edo
iritziak aplikazio honen bidez zabaltzea ekidin nahi dela.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Zerbitzua eskaintzen duen Udalak ez du, inola ere, erabiltzaileek legez
kanpoko erabilera edo erabilera desegokia izateagatik ezta horren bidez eta
horri lotutako guneen bidez ere, emandako eduki edo informaziotik hirugarren
pertsonei eragindako kalteaz eratorritako erantzukizuna &nbsp; bere gain
hartuko. Erantzukizuna erabiltzaileek edo kalteak eragin dituzten hirugarrenek
edukiko dute.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Erabiltzaileak eskuragarri dituen tresna guztiak behar bezala erabiltzen
direlako ardura edukiko du, baita bere sarbideko profiletik egindako jarduera
guztiena ere.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Udalak ez du zerbitzuaren funtzionamenduaren erabilgarritasuna eta
jarraipena &nbsp;bermatzen, beraz, ez da erruduna izango zerbitzua eteten
denean sortu daitezkeen kalteen aurrean.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Edozein arrazoia dela eta, berak edo Administrazio Publikoak zerbitzua
amaitu edo itxi eta gero, bere datuak eta irudiak ezabatu ahalko dira
zerbitzarietatik. Erabiltzaileak bere datuen segurtasun kopia bat egiteko behar
diren pausu guztiak emateaz arduratu beharko da.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Udalak beretzat gordetzen du honako erabilera baldintzak berak baino ez
aldatzeko &nbsp;eskubidea edozein momentutan, arrazoi legalak, teknikoak edo
Kalezaindun edo araudian aldaketak egon direlako, baita korporazio erabakiek
ekarri ditzaketen aldaketengatik ere. Horrela gertatuz gero, baldintza berriak
Kalezainduren bidez argitaratuko dira.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Erabilera baldintza hauek Administrazio Publikoek osatu ahalko dituzte
Kalezaindu zerbitzuaren funtzionalitate jakin batzuk arautuko duten baldintza
partikularren bidez.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Kalezaindu zerbitzu &nbsp;jakin batzuen eduki eta erabilera batzuetan
sartzeko baldintza partikular batzuek baldintzatu &nbsp;ditzakete, eta horiek,
kasuaren arabera, honako erabilera baldintza ordezkatu, osatu edota aldatuko
dituzte, eta kontraesanak egotekotan, baldintza partikular horien gaiak honako
Erabilera baldintzetan ezarritakoen aurrean gailenduko dira.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Erabiltzaileak alta emandako intzidentziek ez dute inolako izapide edo
prozedura administratiboa abiaraziko.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>1.2 Jabetza intelektuala</strong></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Kalezaindu aplikazioaren jabetza industriala eta intelektualaren eskubide
guztiak, baita bere edukiena ere (testuak, irudiak, soinuak, audioak, bideoak,
diseinuak, kreatibitateak, software) BiscayTIK Fundazioarenak dira.&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Honako Erabilera Baldintzen arabera, BiscayTIK Fundazioak, Kalezainduaren
jabea den aldetik, lizentzia mugatua, aldi baterakoa, ezeztaezina eta
hirugarrenei baimena emateko balio ez duena, ematen du aplikazioa erabiltzeko,
intzidentzian jakinarazteko besterik ez. Lizentzia ez da edukien (irudiak,
testuak, diseinuak, aurkibideak, formak, bideoak, e.a….) arabera emango.&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Administrazioek landutako eta zaindutako dokumentuak berrerabiltzeko,
sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari buruzko azaroaren 16ko 37/2007
Legeak agintzen duena aplikatuko da.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>2.- TOPAKETA BIRTUALAK</strong></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>2.1 Erabilera baldintzak</strong></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Erabiltzeko baldintza honen bidez Topaketa Birtualak zerbitzuaren erabilera
eta sarbidea arautzen dira, baita zerbitzuaren erabiltzaileen eskura &nbsp;edo
ikusgai jartzen diren edukiak ere.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Topaketa Birtualetan eskaintzen den informazioa guztiz doakoak da, baina
honek ez du esan nahi &nbsp;informazioa argitaratzeko erabiltzen diren legeak
hau babesten ez duenik. Orokorrean obratzeko gaitasuna daukan edozein pertsona
fisikoa sartu ahalko da, Topaketa Birtualetan, bere konexioan aurkezten edo
egiten duen edozein ekintza, adierazpen, iritzi, erreferentzia edo informazio
mota desberdinaren ardura harturik. Gogorarazi nahi diogu erabiltzaileari bere
profiletik egindako aurretik azaldutako edozein adierazpen berak egindako
adierazpentzat hartuko dela.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Topaketa Birtualak zerbitzuari dagokionez, BiscayTIk Fundazioa, bere
plataforma teknologikoa eskaintzen duen bitartekari hutsa da, legearen arabera
eskatu diezaiokeen eginbideen ondoriozko erantzukizuna baino ez onartuz.
BiscayTIK Fundazioak ez du erabiltzaileek Topaketa Birtualen erabilera okerra
edo iruzurrezkoa edo legez kontrakoaren ondorioz &nbsp;sortu daitezkeen
erantzukizun zuzena edo zeharkakoa bere gain hartuko.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Udalak bere esku egon daitezkeen guztia egingo du Topaketa Birtualen bidez
ezagutzera ematen diren adierazpenak, eztabaidak, galdera, apelazio, eduki,
irudi, bideoak, soinuak, iruzkinak, iritziak eta gainerako informazioa legalak
izan daitezen. Hala eta guztiz ere, erabateko kontrola egitea ezinezkoa denez,
erabiltzaileak haiek izango dira Topaketa Birtualen bidez komunikatu, ostatatu,
transmititu, eskura jarri edo erakutsiko diren edozein irudien, bideoen,
soinuen, iruzkinen, iritzien eta gainerako informazioaren edo edukien
&nbsp;erantzule bakarrak. Hain zuzen ere, &nbsp;Topaketa Birtualen bidez
argitaratuko, komunikatu, kokatu, transmititu, eskura jarri edo erakutsiko
diren edozein motatako irudi, bideo, soinu, iruzkin, iritzi eta gainerako
informazioaren mantenuaren gainean erantzukizun oso izango dute erabiltzaileek.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Udalak ahalmena izango du Topaketa Birtualetan erabiltzaileek komunikatu,
ostatatu, transmititu, eskura jarri edo erakutsiko dituzten edozein eduki,
iritzi, informazio, iruzkin, irudien edo irudi eta gainerako informazioaren edo
edukien &nbsp;argitalpena mugatzeko, ezabatzeko, eta interpretatzeko edo
zuzentzeko, baita &nbsp; egokitzat hartzekotan, horretarako propioak diren
iragazkiak jartzeko ere. Arestian aipatzen denak ez du, inola ere,
&nbsp;suposatzen Administrazio Publikoek Topaketa Birtualen bidez zabaltzen
diren edukiak kontrolatu behar dituztenik, baizik eta posiblea den heinean,
iraingarri, arrazistak, sexistak, xenofoboak, baztertzaileak, pornografikoak,
bortitzak izan daitezkeen edukiak &nbsp;edo edozein modutan moralaren edo orden
publikoaren edo ohitura onen aurkako edo legez kanpoko edo aplikazioaren bidez
bete nahi diren helburuak lortzeko desegokitzat har daitezkeen Topaketa
Birtualen bitartez argitaratzen diren eduki, iruzkin edo iritziak zabaltzea
ekidin nahi dela.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Zerbitzua eskaintzen duen Udalak ez du, inola ere, erabiltzaileek legez
kanpoko erabilera edo erabilera desegokia izateagatik ezta horren bidez eta
horri lotutako guneen bidez ere, emandako eduki edo informaziotik hirugarren
pertsonei eragindako kalteaz eratorritako erantzukizuna &nbsp; bere gain
hartuko. Erantzukizuna erabiltzaileek edo kalteak eragin dituzten hirugarrenek
edukiko dute.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Erabiltzaileak eskuragarri dituen tresna guztiak behar bezala erabiltzen
direlako ardura edukiko du, baita bere sarbideko profiletik egindako jarduera
guztiena ere.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Udalak ez du zerbitzuaren funtzionamenduaren erabilgarritasuna eta
jarraipena &nbsp;bermatzen, beraz, ez da erruduna izango zerbitzua eteten
denean sortu daitezkeen kalteen aurrean.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Edozein arrazoia dela eta, berak edo Administrazio Publikoak zerbitzua
amaitu edo itxi eta gero, bere datuak eta irudiak ezabatu ahalko dira
zerbitzarietatik. Erabiltzaileak bere datuen segurtasun kopia bat egiteko behar
diren pausu guztiak emateaz arduratu beharko da.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Udalak beretzat gordetzen du honako Erabilera baldintzak berak baino ez
aldatzeko &nbsp;eskubidea edozein momentutan, arrazoi legalak, teknikoak edo
Topaketa Birtualetan edo araudian aldaketak egon direlako, baita korporazio
erabakiek ekarri ditzaketen aldaketengatik ere.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Erabilera baldintza hauek Administrazio Publikoek osatu ahalko dituzte
Topaketa Birtualak zerbitzuaren funtzionalitate jakin batzuk arautuko duten
baldintza partikularren bidez.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Topaketa Birtualen zerbitzu &nbsp;jakin batzuen eduki eta erabilera
batzuetan sartzeko baldintza partikular batzuek baldintzatu &nbsp;ditzakete,
eta horiek, kasuaren arabera, honako Erabilera baldintza ordezkatu, osatu edota
aldatuko dituzte, eta kontraesanak egotekotan, baldintza partikular horien
gaiak honako Erabilera baldintzetan ezarritakoen aurrean gailenduko dira.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Topaketa Birtualetan tratatu diren aurkeztutako informazioak, adierazpenek,
iritziek, erantzunek, kontsultek edo eskaerek, nahiz eta argitaratuta egon, ez
dute inolako izapide edo prozedura administratiboa abiaraziko, jarraituko edo
amaituko.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>2.2 Jabetza intelektuala</strong></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Topaketa Birtualak aplikazioaren jabetza industriala eta intelektualaren
eskubide guztiak, baita bere edukiena ere (testuak, irudiak, soinuak, audioak,
bideoak, diseinuak, kreatibitateak, software) BiscayTIK Fundazioarenak dira.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>3.- ERANTZUKIZUNAK</strong></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Udala Zabaltzen aplikazioak modu desegokian erabiltzeak erantzukizun
legalak, penalak eta administratiboak ekar ditzake, baita aplikazio sarbidea
etetea ere.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">Debekatuta dago indarrean dagoen legearen kontrako edozein ekintza egiteko aplikazioa
erabiltzea &nbsp;eta batez ere, ez oso zehatz, honako hauek:</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">- Administrazio Publikoen edota hirugarrenen kalterako
aritzea</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">- Eskatu ez diren eskaera masiboak edo spamming-ak
bidaltzea zerbitzu honen bidez.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">- Baimenduta ez dagoen edozein bide erabiltzea
zerbitzua aldatzeko edo berbideratzeko, edo horretarako saiakerak egitea.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">- Desegokia edo ilegala den edukia ezagutzera ematea,
delitua izateagatik terrorismo apologia, haur pornografia, mehatxuak,
iruzurrak, piramide aberastasun eskemak, birusak, akastun fitxategiak edo
etsaiago kodea edukiak helburutzat dituzten edozein jarduera bezalakoa edo
Administrazio Publikoei edota hirugarrenei kaltea ekar ditzakeenak.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">- Zerbitzua (edo zerbitzuari lotutako sarea edo
sareak) kaltetzea, desgaitzea, gainkargatzea edo eragoztea, edo edozein
pertsonak egiten duen erabileran eta luperketan eragina izatea.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">- Beste erabiltzaileen profiletarako baimenik gabe
sartzen saiatzea, bidegabe sartze ekintzen bidez, pasahitzak deszifratuz, edo
aurretik aipatu ez den edozein modutan.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">- Zerbitzua era desegokia erabiltzea bere helburuaren
kontra eginez.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">- Hirugarren pertsonen sartzeko profila eskaintzea edo
ematea.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">- Zerbitzua edo horren zati bat saltzea edo
birbanatzea.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">- Ohorerako eskubidearen kontra, pertsona eta
familiaren intimitatearen kontra eta bakoitzaren irudiaren kontra edo
hirugarrenen jabetza intelektualaren kontra egiten dituzten irudiak eta
dokumentuak bidaltzea. Beti ere, datu pertsonalak erabiltzea, tratatzea edo
eranstea saihestuko da.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 54pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>

<span style="line-height: 107%;"><span style="font-size: 12pt;">Aurretik aipatutakoa aplikatuz,
Administrazio Publikoek erabiltzaileen sarbidea automatikoki bertan behera edo
&nbsp;itxi ahalko dute, eta bertan behera uste edo itxiera horrek ez du kalte
ordainik jasotzeko inolako eskubiderik suposatuko.</span></span>
Atzera